Jakie drzwi do wewnątrz?
irek86pl / 20.08.2019

Jakie drzwi do wewnątrz?

Jakie drzwi do mieszkania?

Sposób montażu drzwi wewnątrzlokalowych (drzwi wewnętrznych pokojowych, drzwi łazienkowych, ale także dotyczy to drzwi biurowych i wszystkich innych, które dzielą pomieszczenia użytkowane przez ludzi) oraz  wymiary drzwi do wewnątrz podlegają ograniczeniom zawartym w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie (DzU 1995, Nr 10, Poz. 46 wraz z późniejszymi zmianami).

Wymagania prawne do drzwi wewnętrznych, czyli odpowiedź na pytanie: Jakie drzwi do domu?

Jakie drzwi do wewnątrz?

Jakie drzwi do domu?

Treść w/w rozporządzenia określa minimalną szerokość drzwi wewnętrznych, a dokładnie minimalną szerokość otworów drzwiowych w ścianach wewnątrz budynków, prowadzących z/do pomieszczeń użytkowanych przez ludzi, tj. drzwi do kuchni, drzwi do łazienki, do wc, drzwi pokojowych, a także wewnątrz lokali użytkowych takich jak biurowce,a więc również drzwi biurowych i wynosi ona minimum 90 cm. Jako, że prawo nie działa wstecz, tak ustawa dotyczy wszystkich budynków projektowanych po jej wejściu w życie, tj. po 1995 roku.

Wymiary drzwi wewnętrznych

W budynkach zaprojektowanych i wybudowanych przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed 1995 rokiem, spotkać można otwory drzwiowe węższe niż 90 cm, a konkretnie o szerokości 60 cm, 70 cm i 80 cm. Ze względu na fakt, iż nie ma obowiązku dostosowania węższych otworów drzwiowych do aktualnie wymaganych wymiarów, to na rynku można bez problemu dostać drzwi wewnętrzne w wymiarach 60, 70 i 80 cm.

Jakie drzwi do łazienki?

Jakie drzwi do łazienki?

Drzwi wewnętrzne łazienkowe i drzwi do wc powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, a zamontowane w ościeżnicach skrzydła muszą mieć wykonaną wentylację w dolnej części, tj. podcięcie wentylacyjne, wykonane otwory wentylacyjne, czy też zainstalowane tuleje wentylacyjne umożliwiające dobrą wentylację zamkniętych pomieszczeń. Wykonane u dołu skrzydła drzwiowego łazienkowego otwory wentylacyjne nie mogą mieć mniejszej powierzchni łącznej niż 0,022 m². Drzwi kuchenne - te prowadzące do kuchni z innych pomieszczeń użytkowanych przez ludzi nie mogą posiadać zainstalowanych progów.

Dodatkowo wszystkie drzwi muszą posiadać wymagane dokumenty, tj. świadectwo zgodności CE, świadectwa przydatności do stosowania w budownictwie oraz stosowne aprobaty techniczne wystawione przez ITB, czyli Instytut Techniki Budowlanej.